MILJÖDEKLARATION
DSC_6759
DSC_6816
DSC_6797
DSCN0858
DSC_6764
DSC_6885
DSC_6616
DSC_6669
DSC_6821

Miljödeklaration

Vi tar ansvar

Våra fordon har miljömotorer. Vi använder diesel av miljöklass 1 i samtliga maskiner. Uttjänta filter, oljor, däck, batterier, stål samt slitdelar återlämnas för destruktion eller återvinning. Vid tvätt av våra maskiner används enbart miljövänlig avfettning samt miljögodkänt tvättmedel. Vi lägger stor vikt vid att förebygga och förhindra eventuella olje- eller dieselläckage. Vid nyanskaffning köps endast maskiner som klarar av de ställda krav avseende utsläpp, buller etc.


Ovanstående punkter kommer att kontrolleras fortlöpande av oss och våra anställda för att på sikt vara en del i en framtida ISO-certifiering.