Vatten

Vi erbjuder bl. a. följande tjänster:

  • Vattenanalys i samarbete med AquaRent med Eurofins som oberoende part
  • Vattenfilter saluförs och installeras i samarbete med AquaRent
  • Installationer och service.
  • Rördragning
  • Anläggning av avloppsledning
  • Installation av köks- och badrumsinteriör vid renovering eller nybyggnation
  • Totalentreprenad vid anläggning av enskilt avlopp eller minireningsverk
  • Avloppsledningar
  • Vattenledningar
  • Stambyte