Vägunderhåll

Vi erbjuder bl. a. följande tjänster:

  • Förstärkning av mötesplats, vändplan eller körbana
  • Kantputsning med kättingröjare och slagslåttermaskin
  • Höjdröjning/grensågning med sågklingaggregat
  • Kantskärning med skopa, för förbättrad avrinning
  • Dikesrensning
  • Anläggning eller byte av vägtrumma
  • Tillhandahåller skyltar och snöpinnar och hjälper till med montering
  • Saluför gruslådor för halkbekämpning