Lantbruksservice

Vi erbjuder bl. a. följande tjänster:

 • Lantbrukstjänst
 • Sådd med kombimaskin
 • Putsning av åkerkanter och betesmark.
 • Bioklipp
 • Underhåll och restaurering av betesmark
 • Underhåll och förstärkning av gårdsplan
 • Diknings- och dräneringsarbeten
 • Dagvattenledning
 • Vägunderhåll

 

 • Kantputs med kättingröjare och slagklippare
 • Kantskärare
 • Höjdröjning
 • Rensning av diken
 • Läggning och rensning av vägtrumma
 • Förstärkning av mötesplats
 • Grusning

 

 • Inomgårds
 • Rörledning i stall
 • Avrinning
 • Vattenkoppar
 • Flottörer till dryckeskärl
 • Rörledning