Peter Åkesson

Entreprenör

Peter Åkesson är både lantbrukare och grävmaskinist. Efter att ha arbetat för sin far i några år startade Peter år 2006 eget företag. Då arbetade han mest med kantröjning till vägsamfälligheter samt buskröjning på betesmarker.

 

2007 tog han över föräldragården och 2009 köptes den första grävmaskinen. I och med köpet av grävmaskinen ökade kapaciteten på kantklippningen vilket möjliggjorde att han 2011 klippte kanterna på Kristianstads kommuns vägar och gång och cykelbanor. Peter Åkesson har även skött kantklippningen av Kristianstads kommuns kanaler och stordiken mellan 2011-2013.